Skip to content

Pohjois-Karjala, Suomi

Avaintietoja

Pohjois-Karjala on maakunta Itä-Suomessa ja manner-Euroopan itäisin alue Venäjän rajaa vasten. Matkaa pääkaupunkiin Helsinkiin kertyy noin 450 kilometriä. Väestöä alueella asuu 163 000 henkilöä 13 kunnassa, joista viisi on kaupunkeja. Joensuu on maakunnan keskus sekä yliopistokaupunki, jonka väkiluku on 77 000.

Pohjois-Karjala on harvaan asuttua aluetta, jonka väestötiheys on 7,6 asukasta per neliökilometri. Melkein puolet väestöstä asuu maaseutualueilla. 

Palvelusektori työllistää 72% väestöstä, teollisuus 22% ja alkutuotanto 5%. 

Ilmasto on kylmä mannermainen ilmasto lämpimine kesineen ja kylmine talvineen. Metsät peittävät 89 % maapinta-alasta ja alueella on 2200 järveä. 

Maakunta on tunnettu luonnonnähtävyyksistään, kuten neljästä kansallispuistosta. Itäisten ja läntisten kulttuurien kohtaaminen on antanut Pohjois-Karjalalle omalaatuisen luonteensa.

Mukana olevat 
kumppanit

Living Lab transitions

  • Sosio-ekonomia:

Pohjois-Karjalan väestö vähenee tasaisesti ja väestörakenne vanhenee. Luonnollinen väestönmuutos laskee maakunnan väkilukua yli 900 henkilöllä vuosittain. Vaikka melkein puolet väestöstä asuu maaseutualueilla, väestönkasvu on kuitenkin keskittynyt 20 kilometrin säteelle Joensuusta. Vanhenevan väestön takia alueen väestöllinen huoltosuhde on korkea ja se aiheuttaa suuria sosiaali- ja terveyspalvelukuluja. Muita haasteita ovat kertyvät sosio-ekonomiset ongelmat, matala osallistuminen, yksinäisyys ja korkea kuolleisuus. Yksinäisyys on läheisesti suhteessa sosiaalisen epätasa-arvoon ja työttömyyteen, joka on Pohjois-Karjalassa maan korkeinta. 

Älykkään sopeutumisen konsepti on erityisen mielenkiintoinen Pohjois-Karjalan kannalta demografisten ongelmien ratkaisemiseksi. Sillä viitataan paikkaperustaisiin ratkaisuihin, taloudelliseen tasapainoon ja kasvuriippumattomaan kehitykseen. Uusia strategioita, suunnitelma ja polittiikkaohjelmia tarvitaan väestönmuutoksen tuomien ongelmien hallintaan. Pienentyvien alueiden on päästävä hyötymään niiden paikkaperusteisesta potentiaalista ja muutosvoimista kehittääkseen kestäviä ratkaisuja, joissa asukkaiden osallisuus, hyvinvointi ja elämänlaatu ovat ensisijalla.

Blog

Documents in Finish 📄

Kuvat 📸