Skip to content

Sant Miquel de Balenyà – Seva – Osona, Spain

Factors clau

Principals característiques de la regió

 • Osona és una comarca situada a Catalunya, al nord-est d’Espanya. Té una població de 165.229 habitants i la seva capital és Vic. L’entitat pública que integra tots els municipis és el Consell Comarcal d’Osona.
 • Osona sud està formada pels municipis d’Aiguafreda, Balenyà, Centelles, El Brull, Malla, Sant Martí de Centelles, Seva, Taradell, Tona i Viladrau. No hi ha cap administració que integri tots els municipis, però tots junts amb alguns altres municipis han creat una entitat supramunicipal (Mancomunitat la Plana) per compartir serveis com la gestió de l’aigua. Osona sud inclou aquests 10 municipis d’Osona.
 • L’Ajuntament de Seva governa el municipi que agrupa les poblacions de Sant Miquel de Balenyà i Seva, més cinc urbanitzacions. Tenen una població total de 3.736 habitants.
 • L’Entitat Municipal de Sant Miquel de Balenyà regeix una de les dues poblacions del municipi de Seva, Sant Miquel de Balenyà. El poble es va urbanitzar després de la creació d’una estació de tren en aquest emplaçament, l’any 1875. Sant Miquel de Balenyà té 1.353 habitants. L’Ajuntament de Seva va proposar a la Generalitat de Catalunya la creació de l’Ens Municipal de Sant Miquel de Balenyà l’any 2014.

Àmbit geogràfic
La zona es troba al costat de la carretera C-17 i comprèn una zona de transició de la plana de Vic a la serra del Montseny. Té connexió tant per carretera com per ferrocarril amb Barcelona (uns 50 km). El Montseny és un espai protegit, la UNESCO va designar el massís reserva de la biosfera l’any 1978. La Generalitat de Catalunya el va designar parc natural l’any 1987, el Parc Natural del Montseny.

Tendències
Tota la comarca d’Osona és famosa per la producció d’embotits i altres derivats del porc. La cria de porcs i vaques lleteres crea ocupació a tot el territori, sovint amb treballadors de baix salari del sector secundari. Aquest tipus d’indústria implica un procés especialment intensiu en recursos, que requereix quantitats importants de terra, aigua i energia per criar i processar animals, produint una important contaminació de l’aire, el sòl i les aigües subterrànies. Osona té una ràtio de més de 6,2 porcs per persona.

La disposició geogràfica d’Osona, envoltada de muntanyes, la fa vulnerable a la contaminació de l’aire. Els principals contaminants són l’ozó troposfèric (O3), majoritàriament durant l’estiu; partícules en suspensió (PM10); i benzopirens.

Socis 
 implicats

Transicions de Living Labs

No existeix cap anàlisi específica relacionada amb Osona, Seva o Sant Miquel de Balenyà. La regió prendrà com a referència global l‘Agenda de pobles i ciutats Catalunya 2050.

En el marc de l’Agenda dels pobles i ciutats Catalunya 2050, el municipi pretén generar dinamisme i prosperitat econòmica vinculats al reforç dels sectors tradicionals, nous models productius i noves oportunitats en l’economia digital i verda.

Àrees estratègiques

 • Alt valor afegit, economia digital i verda
 • Talent i emprenedoria
 • Recerca i transferència tecnològica
 • Economia circular

Tanmateix, no hi ha dades disponibles sobre les respostes de la regió a la transició socioeconòmica.

En línia amb l’Agenda, el municipi pretén fomentar el seu equilibri territorial, alhora que es generen avantatges competitius per viure, treballar i gaudir de tots els racons del territori.

Àrees estratègiques

 • Entorns habitables i sostenibles
 • Connectivitat territorial
 • Energia i recursos naturals
 • Patrimoni natural i resiliència

Pel que fa al suport d’entorns sostenibles, els municipis catalans es comprometen a limitar al 10% els residus destinats als abocadors. Osona lidera la recollida selectiva de residus a Catalunya (61%, 2020) i Sant Miquel de Balenyà recull el 86,6% dels residus generats. Tots els municipis d’Osona Sud disposen de sistema de recollida porta a porta, excepte el Brull.

El pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire està en marxa.

El projecte Osona Eco Transició 40% està en marxa fins a l’any 2027 i té com a objectiu la reducció d’emissions de C02 en un 42%, principalment a través de línies d’actuació en matèria d’energia tèrmica, energia elèctrica i mobilitat.

La Taula per a una Gestió Ramaderia Sostenible té la missió de superar els efectes que la indústria ramadera massiva té sobre el sòl i l’aigua.

En línia amb l’Agenda, el municipi pretén avançar cap a una societat més equitativa i cap a un nou contracte social que garanteixi els drets fonamentals i no deixi ningú enrere.

Àrees estratègiques

 • Serveis públics digitals centrats en la ciutadania
 • Societat cohesionada i integradora
 • Qualitat de vida saludable i segura
 • Identitat i cultura

Fins ara, no disposem de dades sobre les respostes de la regió a la transició digital.

Fotografies 📸 

Documents en català 📄